Arbeidsmarktscan brengt meer kans op hypotheek voor flexwerkers

Vanaf 19 december start een pilot met de Arbeidsmarktscan, een tool die de kansen van flexwerkers op een verantwoorde en betaalbare hypotheek vergroot. Geldverstrekkers kijken hiermee niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. De pilot is een gezamenlijk initiatief van negen geldverstrekkers, NHG, Arbeidsmarktkansen.nl, een hypotheekadviseur en HDN.

De Arbeidsmarktscan is bedoeld om flexwerkers, zoals oproepkrachten en aanvragers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring, een verantwoorde en betaalbare hypotheek te kunnen bieden. Hiermee verwachten de initiatiefnemers de woningmarkt positief te stimuleren en de positie van flexwerkers en starters te verbeteren. Het idee om de Arbeidsmarktscan in te zetten voor hypotheekverstrekking komt van Arbeidsmarktkansen.nl, een hypotheekadviseur, Obvion en Florius.

Flexibilisering arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het flexibiliseren. Het aantal mensen zonder vast dienstverband en werknemers met een flexibel dienstverband neemt al jaren toe. Met een arbeidsverleden korter dan drie jaar komen deze groepen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Steeds meer jonge, goed opgeleide professionals vallen daarom buiten de boot. Dit terwijl een vast contract steeds minder zekerheid biedt voor de toekomst en het perspectief van een flexwerker veel rooskleuriger kan zijn. Om een gezonde woningmarkt te stimuleren, is er behoefte aan maatwerk en een toekomstgerichte manier van beoordelen. De Arbeidsmarktscan geeft hier invulling aan.

Toekomstgericht beoordelen

De Arbeidsmarktscan bepaalt aan de hand van twaalf vragen wat de kansen van de flexwerker zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de verdiencapaciteit is. De verdiencapaciteit is het actuele inkomen dat mensen met hetzelfde profiel als de flexwerker op dit moment gemiddeld verdienen. De vragen gaan over opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep en regio. Deze gegevens worden gekoppeld aan beschikbare data over vacatures, lange termijn-ontwikkelingen van beroepen, verwachte groei of krimp van de economie, et cetera. Op basis van de antwoorden ontvangt de flexwerker een gewaarmerkt rapport met een score en verdiencapaciteit. Vanaf 70 punten is het perspectief positief, wordt het rapport afgegeven en kan het gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag. Het rapport heeft daarbij dan dezelfde waarde als een vast contract of een contract met intentieverklaring van de aanvrager. Als de flexwerker hier gebruik van wil maken dan zijn de kosten €110 inclusief btw. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeven alleen betaald te worden bij een positieve score.

Start Pilot

Vanaf 19 december start de pilot en kan een flexwerker een Arbeidsmarktscan aanvragen. Hiermee kan een hypotheekadviseur de mogelijkheden bepalen. Vanaf 1 januari kan de eerste hypotheek op basis van de Arbeidsmarktscan worden verstrekt bij de deelnemende geldverstrekkers. De pilot staat open voor alle hypotheekadviseurs. Ook andere geldverstrekkers kunnen zich aansluiten. Uitzendkrachten kunnen geen gebruik maken van de regeling, maar van de Perspectiefverklaring. Flexwerkers kunnen de Arbeidsmarktscan aanvragen via Arbeidsmarktkansen.nl of via hun hypotheekadviseur.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 3

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie