Lage hypotheekrente aanbodgebrek stuwen huizenprijs op

De huizenprijzen gaan volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO minder hard stijgen. Na een toename van 7% in 2019 nemen de prijzen in 2020 ‘slechts’ met 4% toe. Dat blijkt uit de meest recente woningmarktmonitor van januari 2020 Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De huizenmarkt krijgt komend jaar minder steun van de economie. … Lees meer

Nieuwe energielabel huizen laat op zich wachten

nieuwe energielabel

Het nieuwe energielabel voor woningen wordt een half jaar later ingevoerd. Software die voor de berekening van het energielabel benodigd is, is nog niet gereed. Marktpartijen, zoals makelaars hadden om het uitstel gevraagd. Nieuwe energielabel in 20121 Het nieuwe energielabel wordt nu op 1 januari 2021 ingevoerd, heeft minister Raymond Knops (Wonen) aan de Tweede … Lees meer

College stelt bouwenvelop International School Utrecht vast

Het gemeentebestuur Utrecht heeft de bouwenvelop voor de nieuwbouw van de International School Utrecht (ISU) vastgesteld. De nieuwbouw komt aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park. Een bouwenvelop is een document dat de beleidsregels bevat waaraan een bouwproject moet voldoen. Op basis daarvan worden overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten. Medio 2019 was de concept bouwenvelop … Lees meer

Nieuwbouw Utrecht: Stadswijk Merwede in kanaalzone wordt groene, autovrije wijk met voorzieningen

Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik … Lees meer

Nieuwbouw Amersfoort: plannen voor 400 woningen op locatie Podium in Vathorst

De komende jaren kunnen in Amersfoort 400 woningen gebouwd worden op locatie Podium in Vathorst. Na verkennende gesprekken met belanghebbenden en omwonenden ligt er nu een stedenbouwkundig plan dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het verdere proces. Het stedenbouwkundig plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan … Lees meer

Wonen in Schiedam wordt snel duurder

In de gemeente Schiedam zijn de huizenprijzen vorig jaar het sterkst gestegen. Wonen in Schiedam wordt hierdoor snel duurder. Volgens onderzoekers van het softwarebedrijf Ortec uit Rotterdam gingen de woningprijzen voor een bestaand huis met 12,8 procent omhoog. Dat is meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. De onderzoekers zeggen dat het vooral Rotterdammers … Lees meer

Nieuwbouw Breda: Inloopavond nieuwe woningen in Moleneind West

Van mei tot september 2019 heeft de gemeente samen met ontwikkelaars Van Agtmaal, Maas-Jacobs en de eigenaren van de gronden gekeken naar de mogelijkheden om snel nieuwe woningen te bouwen in Moleneind West. Op basis van de resultaten van deze gesprekken heeft het college op 22 oktober besloten om in Moleneind West nieuwe woningen te … Lees meer