Lage hypotheekrente aanbodgebrek stuwen huizenprijs op

De huizenprijzen gaan volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO minder hard stijgen. Na een toename van 7% in 2019 nemen de prijzen in 2020 ‘slechts’ met 4% toe. Dat blijkt uit de meest recente woningmarktmonitor van januari 2020

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De huizenmarkt krijgt komend jaar minder steun van de economie. De bbp-groei zwakt volgens ons af naar 1%. Daarnaast zetten de strengere leennormen een rem op de prijsstijging. Hoewel het tweede inkomen voortaan zwaarder meetelt, mogen gezinnen minder lenen op basis van hun inkomen.” Volgens Bokeloh stuwt ook het gebrek aan te koop aangeboden woningen de huizenprijzen verder omhoog. “Huizenkopers hebben weinig te kiezen. Met name in het lage prijssegment is het woningaanbod erg schaars.” Ook de historisch lage hypotheekrente zal volgens Bokeloh bijdragen aan de prijsstijging. ”Als de Amerikaanse en Europese centrale banken hun rentetarieven verlagen – wat wij verwachten – dan kan de hypotheekrente mogelijk nog verder omlaag.”

Strengere milieuregels belemmeren transacties

De vertraging van de wereldhandel zet een rem op de economische groei. Daarnaast ondervindt de economie hinder van de strengere milieueisen. De bouw heeft hier relatief veel last van. Bokeloh: “Het afgelopen jaar is het aantal afgegeven vergunningen drastisch gedaald. Hierdoor zullen minder nieuwe woningen worden opgeleverd en blijft het streefaantal van 75.000 nieuwe woningen erbij per jaar buiten bereik.” Het gebrek aan mogelijkheden om door te stromen naar een nieuwe woning gaat zorgen voor minder woningaankopen. Bokeloh denkt dat het aantal transacties in 2020 met 5% zal dalen. Hij vermoedt dat dit zijn weerslag zal hebben op de verduurzaming van de woningvoorraad. “De verhuizing is namelijk een geschikt moment om grootschalige woningverbeteringen aan te brengen.”

Nieuwbouw hardste stijger

Nieuwbouwwoningen stijgen significant harder in prijs dan bestaande woningen. In het tweede kwartaal van 2019 kwam de prijsstijging uit op 16% jaar-op-jaar, tegen 7,2% bij bestaande woningen. De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt door een gebrek aan aanbod. Hoewel de orderportefeuille nog altijd goed gevuld is, houdt het Economisch Bureau van ABN AMRO er rekening mee dat de productie in 2020 zal krimpen. Daarnaast hangt de hogere prijsstijging samen met de gestegen bouwkosten en de veranderde samenstelling van de opgeleverde woningen. Er komen meer nieuwe woningen in regio’s waar krapte heerst en de prijzen gemiddeld hoger liggen. Bovendien zijn de opgeleverde woningen gemiddeld groter dan voorheen.

Hypotheekrente op de schop?

De hypotheekrenteaftrek blijft voer voor discussie. Het ministerie van Financiën heeft de belasting van de eigen woning laten evalueren en de onderzoekers verzocht speciale aandacht te schenken aan de vanaf 2001 doorgevoerde wijzigingen. Uit de evaluaties blijkt dat het na alle veranderingen erg ingewikkeld is om alle regels na te leven, zeker wanneer er ingrijpende wijzigingen in de persoonlijke situatie hebben plaatsgevonden. Zelfs professionele adviseurs en de belastingdienst komen er dan nauwelijks uit. Alleen een versnelde aanpassing van de gunstige fiscale behandeling van de eigen woning biedt volgens de onderzoekers een uitweg voor de problemen. Het huidige kabinet heeft de uitkomsten van de evaluaties ter kennisgeving aangenomen en stelt dat een volgende regering ermee aan de slag mag.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie