Hypotheekaanvragen onder senioren sterk gestegen

Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers is in het laatste kwartaal van 2020 met 14 procent gegroeid in vergelijking met het derde kwartaal. Het aantal aanvragen van 55-plussers bedraagt bijna een kwart van alle hypotheekaanvragen. Deze groep wil profiteren van de historisch lage rente door hun hypotheek over te sluiten, bijvoorbeeld voor een verbouwing of het … Lees meer

Tulp Hypotheken start met seniorenpropositie ook voor niet-NHG

tulp hypotheken

Tulp Hypotheken start het jaar 2020 met een verdere verbetering van de voorwaarden rondom een seniorenhypotheek. Nadat in december al een aantal belangrijke voorwaardenverbeteringen is doorgevoerd, is bij Tulp Hypotheken vanaf nu de seniorenpropositie ook zonder NHG beschikbaar. Het aanbod van hypotheken zonder NHG voor senioren is zeer beperkt in ons land. De verbetering is … Lees meer

Tulp Hypotheken kiest Calcasa rapport voor snellere taxatie woningen

Vanaf begin februari is het bij hypotheekaanvragen van de geldverstrekker Tulp Hypotheken definitief mogelijk om de waarde van de woning te bepalen met het geautomatiseerde rekenmodel van Calcasa. Daarmee digitaliseert en optimaliseert Tulp het hypotheekproces verder. Aan de keuze voor Calcasa ging een pilot vooraf. Voor de klanten van Tulp zijn daar geen extra kosten … Lees meer

Lage hypotheekrente aanbodgebrek stuwen huizenprijs op

De huizenprijzen gaan volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO minder hard stijgen. Na een toename van 7% in 2019 nemen de prijzen in 2020 ‘slechts’ met 4% toe. Dat blijkt uit de meest recente woningmarktmonitor van januari 2020 Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De huizenmarkt krijgt komend jaar minder steun van de economie. … Lees meer

Nieuwe energielabel huizen laat op zich wachten

nieuwe energielabel

Het nieuwe energielabel voor woningen wordt een half jaar later ingevoerd. Software die voor de berekening van het energielabel benodigd is, is nog niet gereed. Marktpartijen, zoals makelaars hadden om het uitstel gevraagd. Nieuwe energielabel in 20121 Het nieuwe energielabel wordt nu op 1 januari 2021 ingevoerd, heeft minister Raymond Knops (Wonen) aan de Tweede … Lees meer

College stelt bouwenvelop International School Utrecht vast

Het gemeentebestuur Utrecht heeft de bouwenvelop voor de nieuwbouw van de International School Utrecht (ISU) vastgesteld. De nieuwbouw komt aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park. Een bouwenvelop is een document dat de beleidsregels bevat waaraan een bouwproject moet voldoen. Op basis daarvan worden overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten. Medio 2019 was de concept bouwenvelop … Lees meer

Nieuwbouw Amersfoort: plannen voor 400 woningen op locatie Podium in Vathorst

De komende jaren kunnen in Amersfoort 400 woningen gebouwd worden op locatie Podium in Vathorst. Na verkennende gesprekken met belanghebbenden en omwonenden ligt er nu een stedenbouwkundig plan dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het verdere proces. Het stedenbouwkundig plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan … Lees meer

Wonen in Schiedam wordt snel duurder

In de gemeente Schiedam zijn de huizenprijzen vorig jaar het sterkst gestegen. Wonen in Schiedam wordt hierdoor snel duurder. Volgens onderzoekers van het softwarebedrijf Ortec uit Rotterdam gingen de woningprijzen voor een bestaand huis met 12,8 procent omhoog. Dat is meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. De onderzoekers zeggen dat het vooral Rotterdammers … Lees meer

Ex-kankerpatiënten kunnen overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als zij tien jaar of langer ziektevrij zijn. Voor personen die minderjarig waren toen de kanker werd vastgesteld, gaat een termijn van vijf jaar na einde behandeling gelden. Daarover zijn de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), … Lees meer

Arbeidsmarktscan brengt meer kans op hypotheek voor flexwerkers

Vanaf 19 december start een pilot met de Arbeidsmarktscan, een tool die de kansen van flexwerkers op een verantwoorde en betaalbare hypotheek vergroot. Geldverstrekkers kijken hiermee niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. De pilot is … Lees meer