Nieuwbouw Amersfoort: plannen voor 400 woningen op locatie Podium in Vathorst

De komende jaren kunnen in Amersfoort 400 woningen gebouwd worden op locatie Podium in Vathorst. Na verkennende gesprekken met belanghebbenden en omwonenden ligt er nu een stedenbouwkundig plan dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het verdere proces. Het stedenbouwkundig plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan … Lees meer