Meeste duurzame woningen in gemeente Almere

Van de vijftien grootste gemeenten in Nederland, heeft gemeente Almere de meeste woningen en gebouwen (60%) met energielabel B of hoger. Amersfoort (38%) en Utrecht (34%) staan op de tweede en derde plaats. Jonge gemeenten en gemeenten met veel nieuwbouw lopen voorop, terwijl gemeenten met een historische stadskern de grootste uitdaging hebben om de gebouwen te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek Analyse Energie Strategie Atlas, De energielabels van de 15 grootste Nederlandse gemeentes in beeld, van het bedrijf Sweco.

Het bedrijf Sweco bracht de energielabels van de 15 grootste Nederlandse gemeenten (gebaseerd op aantal inwoners) in beeld. Uit de analyse blijkt per gemeente het percentage woningen en utiliteitsgebouwen met energielabel B of hoger.

Het is voor het eerst dat de energielabels van de volledige gebouwenvoorraad per gemeente volledig in kaart zijn gebracht en in een overzichtelijke analyse zijn weergegeven. Energielabels geven aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het verduurzamen van woningen en gebouwen is een belangrijke maatregel in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Uit de analyse blijkt

In Almere heeft 60% van de woningen en utiliteitsgebouwen energielabel B of hoger. In Amersfoort 38% en in Utrecht 34%. Dit zijn alledrie gemeenten met een recente grote stadsuitbreiding waardoor ze het (relatief) grootste aandeel energielabel B en beter hebben.
Gemeenten met een omvangrijke historische binnenstad zoals Nijmegen (25%) en Groningen (26%) hebben de grootste uitdagingen om de energielabels te verbeteren. Met uitzondering van Amsterdam, Haarlem en Den Haag laten alle gemeenten een duidelijke piek zien in woningen met label C. Dit betreffen woningen die zijn gebouwd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

“Het is opvallend hoe ver we nog verwijderd zijn van de doelstellingen om gebouwen en woningen te verduurzamen. Met uitzondering van Almere heeft in alle gemeenten nog niet de helft van de gebouwenvoorraad het energielabel B of hoger.”

Er is wel hoop dat het beeld er over een jaar, als deze analyse opnieuw wordt uitgevoerd, er heel anders uit kan zien.

‘Een duurzame bron voor verwarmen van de woning of gebouw kan snel leiden tot labelverbetering, naast isoleren en zonnepanelen. Van de 15 grootste gemeenten zijn 10 gemeentes op dit moment al voorzien van een relatief grootschalig warmtenetwerk, waarbij de meesten volop in ontwikkeling zijn voor uitbreiding en verduurzaming van de bron. Ik verwacht dat deze ontwikkeling op korte termijn al zal leiden tot energielabelverbeteringen bij alle gemeenten. Daarnaast is het ook van belang dat de overheid meer sturing geeft aan het verbeteren van de label registratie, zodat nog meer inzicht ontstaat. Wij merken namelijk dat data analyses steeds belangrijker worden om de juiste strategie te kunnen kiezen en om voortgang te monitoren’ zegt Vincent Jansen.

Analysemethode

De energielabels zijn in kaart gebracht met behulp van de Energie Strategie Atlas (ESA). Deze, door Sweco ontwikkelde, GeoWeb tool maakt gebruik van openbare data. Het combineert meer dan 70 basiskaartlagen met lokale data en analyses.

De ESA geeft niet alleen inzicht in de energielabels. Het geeft per wijk ook inzicht in de huidige energievraag zoals elektriciteits – en gasverbruik, de bestaande infrastructuur zoals gasleidingen, warmtenetten en de potentie voor duurzame vormen van energie zoals restwarmte en geothermie potentie. De ESA kan verrijkt worden met lokale data voor specifieke lokale analyses.

Op basis van de meest recente gegevens van de Energielabel database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ruim 45% van de woningvoorraad een definitief geregistreerd energielabel. Op een totaal voorraad van ongeveer 1 miljoen utiliteitsgebouwen heeft 9% een toegekend energielabel[1]. Voor dit onderzoek zijn de energielabels van deze woningen en utiliteitsgebouwen uit de eerdergenoemde databron gehaald. Van de woningen waarvan geen officiële toegekende labels bekend zijn, berekende Sweco de labels op basis van het type woning/gebouw en bouwjaar. Hierdoor ontstaat voor het eerst een volledig beeld van de volledige gebouwenvoorraad per gemeente (woningen en utiliteitsgebouwen, exclusief industrie).

[1] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). EP-online database. 2019.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie