Nieuwe energielabel huizen laat op zich wachten

nieuwe energielabel

Het nieuwe energielabel voor woningen wordt een half jaar later ingevoerd. Software die voor de berekening van het energielabel benodigd is, is nog niet gereed. Marktpartijen, zoals makelaars hadden om het uitstel gevraagd. Nieuwe energielabel in 20121 Het nieuwe energielabel wordt nu op 1 januari 2021 ingevoerd, heeft minister Raymond Knops (Wonen) aan de Tweede … Read more…

College stelt bouwenvelop International School Utrecht vast

Het gemeentebestuur Utrecht heeft de bouwenvelop voor de nieuwbouw van de International School Utrecht (ISU) vastgesteld. De nieuwbouw komt aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park. Een bouwenvelop is een document dat de beleidsregels bevat waaraan een bouwproject moet voldoen. Op basis daarvan worden overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten. Medio 2019 was de concept bouwenvelop … Read more…

Nieuwbouw Utrecht: Stadswijk Merwede in kanaalzone wordt groene, autovrije wijk met voorzieningen

Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik … Read more…

Nieuwbouw Amersfoort: plannen voor 400 woningen op locatie Podium in Vathorst

De komende jaren kunnen in Amersfoort 400 woningen gebouwd worden op locatie Podium in Vathorst. Na verkennende gesprekken met belanghebbenden en omwonenden ligt er nu een stedenbouwkundig plan dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het verdere proces. Het stedenbouwkundig plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan … Read more…

Wonen in Schiedam wordt snel duurder

In de gemeente Schiedam zijn de huizenprijzen vorig jaar het sterkst gestegen. Wonen in Schiedam wordt hierdoor snel duurder. Volgens onderzoekers van het softwarebedrijf Ortec uit Rotterdam gingen de woningprijzen voor een bestaand huis met 12,8 procent omhoog. Dat is meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. De onderzoekers zeggen dat het vooral Rotterdammers … Read more…

Nieuwbouw Breda: Inloopavond nieuwe woningen in Moleneind West

Van mei tot september 2019 heeft de gemeente samen met ontwikkelaars Van Agtmaal, Maas-Jacobs en de eigenaren van de gronden gekeken naar de mogelijkheden om snel nieuwe woningen te bouwen in Moleneind West. Op basis van de resultaten van deze gesprekken heeft het college op 22 oktober besloten om in Moleneind West nieuwe woningen te … Read more…

Ex-kankerpatiënten kunnen overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als zij tien jaar of langer ziektevrij zijn. Voor personen die minderjarig waren toen de kanker werd vastgesteld, gaat een termijn van vijf jaar na einde behandeling gelden. Daarover zijn de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), … Read more…

Arbeidsmarktscan brengt meer kans op hypotheek voor flexwerkers

Vanaf 19 december start een pilot met de Arbeidsmarktscan, een tool die de kansen van flexwerkers op een verantwoorde en betaalbare hypotheek vergroot. Geldverstrekkers kijken hiermee niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. De pilot is … Read more…

Energierekening gaat vanaf 2020 omlaag

De energietarieven van de variabele energiecontracten van de grootste energieleveranciers gaan volgend jaar niet stijgen of dalen. Hierdoor zullen de energietarieven van Eneco, Essent en Vattenfall (vroeger Nuon) hetzelfde blijven. Aangezien de energiebelasting voor consumenten zal dalen, daalt ook de energierekening voor een gemiddeld huishouden. Dat blijkt uit onderzoek van energievergelijker Energiewijzer.nl deze week. Energierekening goedkoper in … Read more…